Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Δήμος Αριστοτέλη: Υπογραφή σύμβασης υδρευτικών γεωτρήσεων Πυργαδικίων και Δεβελικίου

==Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση δύο υδρευτικών γεωτρήσεων και κατασκευή δύο εξωτερικών υδραγωγείων στις Τοπικές Κοινότητες Πυργαδικίων και Γοματίου (Δεβελίκι)», αρχικού προϋπολογισμού458.000,00€.
==Ξεκινά άμεσα η εκτέλεση των εργασιών του έργου.
Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αριστοτέλη και της αναδόχου Κοινοπραξίας κατασκευής του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση δύο υδρευτικών γεωτρήσεων και κατασκευή δύο εξωτερικών υδραγωγείων στις Τοπικές Κοινότητες Πυργαδικίων και Γοματίου (Δεβελίκι)».


Η εκτέλεση των εργασιών του έργου αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Η συνολική προθεσμία περάτωσης κατασκευής όλου του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, μετά την προσφερόμενη έκπτωση κατά την διαγωνιστική διαδικασία, διαμορφώθηκε στο ποσό των 280.000,00€.

Το έργο της ανόρυξης και αξιοποίησης των δύο υδρευτικών γεωτρήσεων και της κατασκευής των δύο εξωτερικών υδραγωγείων στο Δεβελίκι και στα Πυργαδίκια έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανόρυξη δύο γεωτρήσεων για υδρευτική χρήση, καθώς και την κατασκευή εξωτερικού καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού και για τις δύο περιοχές.

Η νέα γεώτρηση της Τοπικής Κοινότητας Πυργαδικίων θα ανορυχθεί Β-ΒΔ του οικισμού. Ο καταθλιπτικός αγωγός που θα ξεκινάει από τη νέα γεώτρηση, θα είναι συνολικού μήκος 170μ.

Σε ό,τι αφορά την περιοχή του Δεβελικίου, η νέα γεώτρηση θα ανορυχθεί Δ-ΝΔ του οικισμού του Γοματίου. Ο καταθλιπτικός αγωγός που θα ξεκινάει από την νέα γεώτρηση, θα είναι συνολικού μήκους 4.300 μέτρων.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση των δύο νέων υδρευτικών γεωτρήσεων.

Με την ανόρυξη και αξιοποίηση των δύο νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τοπικές Κοινότητες Γοματίου (περιοχή Δεβελικίου) και Πυργαδικίων, αναμένεται ότι θα αυξηθεί σημαντικά η ποσότητα του πόσιμου νερού σε δύο παραθεριστικές περιοχές, που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται έλλειψη ποσότητας νερού. 


Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις σχετίζονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την τουριστική ανάπτυξη των δύο περιοχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: