Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Οικονομική ενίσχυση σε κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι κτηνοτρόφοι (εκτροφείς αιγοπροβάτων) και μελισσοκόμοι (κάτοχοι άνω των 100 μελισσοσμηνών), που μετακινούνται σε περιοχές παρέμβασης (οικότοποι αρκούδας), μπορούν να ενισχυθούν για την αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση ενίσχυσης στο μηχανογραφικό σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης 1.1 από 15-7-2013 έως 28-9-2013 και να λάβουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Κατόπιν τούτου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκτυπώσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, να τις υπογράψουν, να τις συμπληρώσουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τις διαβιβάσουν στην Δ/νση αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής το αργότερο μέχρι 11-10-2013.

Πληροφορίες: κ. Κούρα Αθανασία, τηλ. 2371351267

Δεν υπάρχουν σχόλια: