Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Στο ΔΣ του Πράσινου Ταμείου ο κ .Ιωάννης Τζίτζιος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, ως μέλος, ορίστηκε ο Δήμαρχος Σιθωνίας κ. Ιωάννης Τζίτζιος με την 39335/1-7-13 (ΦΕΚ 311/2-7-13) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας κ. Ιωάννης Τζίτζιος σε δήλωσή του ανέφερε: «Η τοποθέτησή μου στο ΔΣ του Πράσινου Ταμείου αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη. Θα εργαστώ με συνέπεια για την επίτευξη των στόχων του Πράσινου Ταμείου και της ανάπτυξης της χώρας και ιδιαίτερα της Χαλκιδικής και προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεργαστώ με όλους τους φορείς».

Δεν υπάρχουν σχόλια: