Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη 75 ατόμων στον Δ.Προποντίδας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.12.2013 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά και συγκεκριμένα όπως αναφέρονται στις παρακάτω ανακοινώσεις, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.


Περίληψη της ανακοίνωσης Πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης Παράρτημα ανακοινώσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: